„Promocja turystyki edukacyjnej szansą na rozwój obiektów działających w ramach PPP”

7-9 listopada 2017r.

 

Głównym celem wizyty studyjnej jest propagowanie turystyki edukacyjnej i turystyki rodzinnej w wybranych obiektach ze szczególnym uwzględnieniem  miasta Torunia oraz prezentacja usług turystycznych świadczonych przez wybrane obiekty jako przykład dobrych praktyk PPP.

Do udziału w wizycie studyjnej zapraszamy nauczycieli organizujących wycieczki szkolne, biura podróży – organizatorów turystyki młodzieżowej, redakcje i wydawnictwa z zakresu turystyki szkolnej.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.
Zapewniamy transport, nocleg, wyżywienie, zwiedzanie atrakcji turystycznych, materiały informacyjne, gadżety promocyjne.

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenie prosimy przesyłać  na adres: lot@lottorun.pl  do 27 października 2017r. 

Informujemy, że LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA,  a o  zakwalifikowaniu do udziału w wizycie studyjnej DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

 

„Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”