OPIS OBIEKTU

Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu jest największym w Toruniu zieleńcem typu krajobrazowego. Jest to zarazem jeden z pierwszych w Polsce parków stworzonych na cele publiczne. Początki powstania parku sięgają 1817 roku. Obecnie zachowana forma ukształtowania parku pochodzi z końca lat 20-tych XX wieku.

 

Teren parku rozciąga się od historycznej części Bydgoskiego Przedmieścia po Błonia Nadwiślańskie.  Główna oś kompozycyjna z alejkami i ławeczkami, w tym „Ławką Schillera” z 1909 r., jest przedłużeniem ul. Rybaki, natomiast główną oś poprzeczną stanowi aleja łącząca basen z fontanną i rabatami kwiatowymi z placem widokowym na skarpie wiślanej. Idąc boczną alejką spacerową dojdziemy do nowo wybudowanego amfiteatru, a schodząc w dół nad Martówkę – zamknięte zakole starorzecza Wisły, i dalej mostkiem na tereny wypoczynkowo-rekreacyjne. Znajdziemy tu między innymi miejsce na piknik, plac zabaw czy boisko do siatkówki plażowej.

Ze względu na bogactwo gatunkowe szaty roślinnej park jest doskonałym obiektem edukacyjnym. Na terenie parku znajduje się końcowy odcinek przyrodniczo-edukacyjnej ścieżki dydaktycznej prowadzącej z niedalekiego Przysieka, a także odcinki szlaków turystycznych: pieszego czarnego „fortecznego” oraz rowerowego niebieskiego – wyznaczonych przez Oddział Miejski PTTK w Toruniu.

Ostatnia rewitalizacja parku polegała na przywróceniu jego zabytkowej części dawnej świetności wraz z nadaniem nowych funkcji rekreacyjnych, kulturowych, turystycznych. W Parku odtworzono i uzupełniono elementy zagospodarowania terenu – wymieniono oraz wprowadzono nowe elementy małej, wybudowano muszlę koncertową i toaletę, poddano renowacji fontannę, urządzono boisko sportowe, siłownię zewnętrzną i place zabaw.

Dzisiaj z tej atrakcyjnej przestrzeni miejskiej korzystają nie tylko mieszkańcy, ale i turyści szukający chwili odpoczynku po intensywnym zwiedzaniu miasta.