Edukacyjny wymiar turystyki i jej wpływ na rozwój miast

9.11.2017 – Toruń

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3

Turystyka edukacyjna stanowi jedną z podstawowych gałęzi turystyki miejskiej,  a zorganizowane grupy szkolne są jedną z najważniejszych grup odbiorców oferty turystycznej. Na przykładzie Torunia w gronie ekspertów i inicjatorów szkolnego ruchu turystycznego czyli nauczycieli, będziemy zastanawiać się nad możliwościami rozwoju tej gałęzi turystyki, która nierozerwalnie łączy się z rozwojem intelektualnym młodych ludzi. Stała i aktywna współpraca lokalnych władz z instytucjami i organizacjami turystycznymi w zakresie wzbogacenia oferty turystycznej miast jest szansą na strategiczne podejście do tego zagadnienia. W programie konferencji zaplanowana jest debata poświęcona wymianie doświadczeń w zakresie rozwijania turystyki edukacyjnej.

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli organizujących wycieczki szkolne, biura podróży – organizatorów turystyki młodzieżowej, przedstawicieli JST, redakcje i wydawnictwa z zakresu turystyki szkolnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Zapewniamy  catering oraz materiały informacyjne.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenie prosimy przesyłać  na adres: lot@lottorun.pl  do 6 listopada 2017r.

Informujemy, że LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA,  a o  zakwalifikowaniu do udziału w wizycie studyjnej DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

 

„Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”