Idea

Edukacyjny Toruń  – Nie przypadkowo nazwaliśmy tak nasz portal. Turystyka edukacyjna stanowi jedną z podstawowych gałęzi turystyki w Toruniu. Zorganizowane grupy szkolne są jedną z najważniejszych grup odbiorców oferty turystycznej Torunia. Obecnie młodzież szkolna jest mniej zainteresowana tradycyjnym zwiedzaniem zabytków, dlatego też ważna jest budowa nowej oferty popularyzującej wiedzę oraz  korzystanie z nowoczesnych form prezentacji zasobów kulturowych miasta. Naszym celem jest ukazanie Torunia jako niezwykle ciekawego miejsca, które jednocześnie bawi i uczy. Budowanie pozytywnych wspomnień związanych z Toruniem u młodych ludzi sprawi, iż chętnie będą wracali do Torunia jako dorośli. Stała i aktywna współpraca lokalnych władz z instytucjami i organizacjami turystycznymi w zakresie wzbogacenia oferty turystycznej sprawia, że Toruń jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów.

Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń, chcąc realnie współuczestniczyć w realizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Torunia na lata 2013-2020 wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez MSiT i otrzymała dotację na realizację zadania publicznego. Jednym z namacalnych dowodów wykorzystania dotacji będzie wydanie folderu zawierającego m.in. informacje o rodzajach atrakcji, jakie oferuje Toruń, formach zwiedzania, adresach ośrodków, które skupiają się na zielonych szkołach, schroniskach młodzieżowych i innych niedrogich obiektach noclegowych, obiektach bazy gastronomicznej dostosowanych do dużych grup itp. wykorzystując potencjał członków zrzeszonych w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu.